• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน ให้หันมาออกกำลังกายอย่างจริงจัง

วันนี้ 8 กันยายน 2566 ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISEC 2023 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรม Kick Off “รวยสุขภาพ” ออกกำลังกาย ก้าวท้าใจ ห่างไกล Stroke ตามโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน ให้หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญการออกกำลังกายอย่างจริงจัง

พร้อมที่จะเป็นต้นแบบที่ดี กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การประเมินสุขภาพเบื้องต้น ช่างน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต การจัดนิทรรศการ ลดเสี่ยง ลดภัย เพื่อห่างไกลจาก Stroke และกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISEC 2023 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือน พฤศจิกายน 2566 ต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!