• ศุกร์. เม.ย. 12th, 2024

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกเชิงรุกให้บริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายแพทย์ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รหัส 10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกเชิงรุกให้บริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 (ที่ยังไม่เคยรับวัคชีน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563-2564) ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ มีนักเรียนรับบริการ จำนวน 535 คน นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ยังออกให้บริการ ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ มีนักเรียนรับบริการ จำนวน 188 คน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!