• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

มหกรรมคนดีฮักถิ่น กาฬสินธุ์ยั่งยืน CD DAY KALASIN

จ.กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมคนดีฮักถิ่น กาฬสินธุ์ยั่งยืน (CD DAY KALASIN) มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 20 กองทุน และจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 20 กองทุน มอบรางวัลข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี มอบรางวัล CD DAY KALASIN โดยมี นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยายพิเศษ “แนวคิด ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน 500,000 บาท

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินงานด้านการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ สู่ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่ายั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับมหกรรมคนดีฮักถิ่น กาฬสินธุ์ยั่งยืน CD DAY KALASIN ที่จัดขึ้นครั้งนี้มีกิจกรรม มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการผลสำเร็จของงานพัฒนาชุมชน เวทีเสวนา “บอกฮักนักพัฒนา สู่ศรัทธาที่เดินได้” CD TALK หัวข้อ “พลังออม พลังใจ รวมใจยั่งยืน” การแสดงมินิคอนเสิร์ตหมอลำ หนูภารวิเศษศิลป์ และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมีภาคีเครือข่ายจาก 18 อำเภอเข้าร่วม

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ 3 รวย คือ รวยความสุข รวยวัฒนธรรม รวยน้ำใจ และ 3 ใจ เข้าใจ ไว้ใจ ร่วมใจ พัฒนากาฬสินธุ์ เพื่อประชาชนมีความสุขกันถ้วนหน้า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้เข็มแข็ง

ภายในงานยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าของดีคน พ.ช. สินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปได้จับจ่ายในราคาถูกอีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com