• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ รด.จิตอาสาพระราชทานบริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต ต่ออายุ เพื่อนมนุษย์

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนเขาวงพิทยาคารและชุดครูฝึก จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานบริจาคโลหิต โดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 สถานศึกษา รวม 86 นาย โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบโลหิตที่ได้รับบริจาคกับนักศึกษาวิชาทหาร ให้กับสภากาชาด โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเก็บไว้เป็นเลือดสำรอง ได้ปริมาณทั้งหมด 30,100 ซีซี.

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com