• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

ภาพมุมสูง เขื่อนลำปาวยามน้ำเต็มเขื่อน เร่งระบายออกกว่าวันละ 29 ล้าน ลบ.ม. นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ออกหนังสือด่วนที่สุด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 66

เป็นภาพมุมสูงที่สวยงามและแฝงไปด้วยความน่ากลัวและหวาดเสียวของผู้พบเห็น เพราะปลายเดือน ก.ย. 2566 นี้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ ส่งผลให้น้ำในเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำเกินระดับเก็บกักกว่า 70 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ต้องระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำถึงวันละ 28.65 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้เกิดมีน้ำเข้าเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร สถานที่ราชการ ได้รับความเสียหายหลายพื้นที่

วันนี้ (29 ก.ย. 2566) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 29 ก.ย. 2566 พบมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2,050.00 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 103.54 % สูงกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาถึง 470.03 ล้าน ลบ.ม. วันนี้มีน้ำไหลเข้าอ่าง 37.65 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำออกวันนี้อยู่ที่ 28.65 ล้าน ลบ.ม.

ล่าสุดวันนี้ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ กส 0118/2878 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2566 เรื่องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ในพื้นที่ตำบลหลุบ และตำบลลำพาน ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงาน เพื่อขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้สำหรับผู้ประสบภัย และดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ขอบคุณภาพมุมสูงจาก พิทักษ์ ภูโททิพย์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน