• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะเป็นตัวแทน เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อ นำเรียนรายละเอียดกำหนดการ ประชุม “สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2566”

บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดร. วัชรพงษ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะเป็นตัวแทนภาคเอกชน และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน เพื่อ นำเรียนรายละเอียดกำหนดการ ประชุม “สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2566”

ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะมีผู้แทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยมาเยือนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากกิจกรรมการร่วมประชุมแล้ว ยังมีการร่วมท่องเที่ยวในเส้นทางต่าง ๆ ที่เตรียมการไว้ โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว การซื้อขายสินค้าทางการท่องเที่ยว การเข้าใช้บริการร้านอาหาร ที่พักในพื้นที่ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมหารือความร่วมมือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในความร่วมมือ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งด้านการเกษตร การปศุสัตว์และการแปรรูปในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรมของพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

จากนั้น นายภูมิ หมั่นพลศรี หัวหน้า สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ในนามผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin Geopark ได้รายงานความก้าวหน้าและหารือเพิ่มเติมเรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมิติที่ประชุม อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ที่ผ่านมา

ผลการเข้าพบได้เกิดข้อตกลง แนวคิดดีดี เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนความร่วมมือ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกันเพื่อจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ในนาม ผู้อำนวยการอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ยังได้มอบกระเป๋าและเอกสารเผยแพร่ข้อมมูล อุทยานธรณีกาฬสินธุ์เป็นของที่ระลึก (ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์-อบจ.กาฬสินธุ์) ให้กับท่านนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสิ่งแทนใจในการ ผลักดันดำเนินงานร่วมกันต่อไป

หากท่านใดสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ Kalasin Geopark สามารถเข้าไปดูได้ทันทีผ่านลิงค์
.
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=313&id_type=1&to=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%20Kalasin%20GEOPARK&

https://drive.google.com/drive/folders/1-BksgzsCYDRiRUvmR-_odU3Z5p2iZI_i

ลิ้งค์ฐานข้อมูล
https://drive.google.com/drive/folders/17yVam2UgIYs5ihNrl85zCCDlw9cNt4Sa

ลิ้งค์วิดีโอ
https://drive.google.com/drive/folders/1VVxUKaF6_rIu26nKAy2_S-xiCx_7janK