• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

เขื่อนลำปาวปริมาณน้ำ 99.28% ของความจุที่ระดับเก็บกัก พร้อมปิดบานระบายน้ำลดผลกระทบท้ายเขื่อนไปจนถึง จ.อุบลราชธานี 26 ต.ค.นี้

วันนี้ (24 ต.ค. 2566) นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ออกประกาศฯ เรื่อง สถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว และแนวทางการระบายน้ำ ฉบับที่ 17 โดยมีรายละเอียดว่า ด้วยในวันที่ 24 ต.ค. 2566 อ่างเก็บน้ำลำปาว มีปริมาณน้ำ 1,965.76 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 99.28 ของความจุที่ระดับเก็บกัก ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในรอบ 24 ชม. จำนวน 4.49 ล้าน ลบ.ม. และยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่ไม่มาก ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงเพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำทุกกิจกรรมในช่วงฤดูแล้ง 2566/2567 โครงการฯ จึงจะปรับลดและปิดการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำ (Spillway) ดังนี้

1. วันที่ 24 ต.ค. 2566 ปรับการระบายเป็น 5.20 ล้าน ลบ.ม./วัน
2. วันที่ 25 ต.ค. 2566 ปรับการระบายเป็น 2.00 ล้าน ลบ.ม./วัน
3. วันที่ 26 ต.ค. 2566 จะปิดการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำ

สำหรับพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2566 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่รวม 303,956 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.02% แบ่งเป็น ข้าว 298,962 ไร่ บ่อปลา 1,456 ไร่ และบ่อกุ้ง จำนวน 3,538 ไร่

– ภาพข่าวจากแฟ้มภาพ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com