• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่ประชาชน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยและลดความรุนแรงหากได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ นำโดยแพทย์หญิงพรบุญญา หนูเกื้อ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ออกรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ และเชิญชวนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ และลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ รวมทั้งลดการส่งต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคคลใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต โรคเลือด อาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนหลังติดเชื้อหรือถึงแก่ชีวิตได้

โดยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
* สำหรับผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ไม่มีค่าใช้จ่าย
* สำหรับประชาชนทั่วไป เข็มละ 500 บาท

ผู้สนใจวัคซีนสามารถรับบริการได้ ในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องฉีดยา โทร.043-812183 ต่อ 1136

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!