• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

กาฬสินธุ์ Kick off จัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

จ.กาฬสินธุ์ เปิดปฏิบัติการ Kick off จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การพนัน ฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Kick off ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีการลงตรวจสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สุ่มตรวจหาสารเสพติด นักท่องเที่ยว พนักงานในร้าน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญด้านการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว บ่อนการพนัน การตรวจตราครอบครองอาวุธปืน สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริหารและอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ Kick off เปิดปฏิบัติการได้มีกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุด ชรบ. อปพร.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สนธิกำลังกว่า 300 นาย ออกปฏิบัติการสถานบันเทิงพร้อมกัน 3 จุด

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เน้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตรา หาข่าว โดยให้ความสำคัญกับ 6 เรื่อง คือ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบริการและสถานบันเทิง พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ฝ่าฝืนในทันที

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!