• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว TPOT ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก กลุ่มอาหารเครื่องดื่มไวน์ผลไม้ GI Dino Brand

จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว TPOT ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มไวน์ผลไม้ GI Dino Brand อำเภอคำม่วง พื้นที่ Geopark มินิโมเคอร์เซอร์ ไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ยุค Jurassic Park อายุ 150 ล้านปี เอกลักษณ์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และสายพันธุ์ใหม่ของโลก

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย น.ส.พิมพ์ณดา โชติธนาพนธ์ปภัส  นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ น.ส.ชญานภัศร์ สินธุศิริ และนายรณชัย ไชยศิริ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอคำม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่ Kalasin Geopark ที่พบฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก เป็นสายพันธุ์กินพืช ตัวเล็ก ชื่อว่า Minimocursur Phunoiensis เป็นสายพันธุ์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ถูกบันทึกเป็นลำดับที่ 13 ของไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย อยู่ในยุคจูราสสิคตอนปลาย มีอายุราว 150 ล้านปี ทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับสมญาว่าเป็น “เมืองจูราสสิคพาร์คไทยแลนด์ หรือ Jurassic World ประเทศไทย”

ในการนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว TPOT ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก (Tourism Product of Thailand) แบรนด์ไดโนเสาร์ (Dino Brand) ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม ได้แก่ ปลาร้าทรงเครื่องจากเขื่อนลำปาวแซบเด๊ และไวน์ไดโนเสาร์ผลิตจากผลไม้ GI ที่มีชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้แก่ ข้าวเหนียวเขาวง มะม่วงมหาชนก พุทรานมบ้านโพน มะพร้าวน้ำหอมภูสิงห์ เป็นต้น เพื่อเป็นสินค้ากลุ่ม อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึก สินค้าท่องเที่ยว TPOT Geopark จากจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลาร้าแปรรูปบ้านคำม่วง ตั้งอยู่เลขที่ 93 ม.9 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าของผลผลิตปล้าร้าทรงเครื่องแซบเด๊ และผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ GI ไดโนแบรนด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ TPOT ต้นแบบของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้ใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท 2 จาก สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว หากผลิตภัณฑ์ TPOT ดังกล่าว ได้รับการพัฒนาแบรนด์ และ Packaging ที่สมบูรณ์แบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานงานจาก สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว ก็จะจัดแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าอย่างเป็นทางการ และนำไปวางจำหน่ายร่วมกับสินค้า OTOP, Kalasin Green Market ในกลุ่มสินค้า TPOT เพื่อให้เป็นสินค้าท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก หรือ TPOT Kalasin Geopark ตามลำดับต่อไป

สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า TPOT อำเภอคำม่วง ที่ นางสาวยุบล ศรีเสนา โทรศัพท์ 081 2898289 หรือ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โทรศัพท์ 043 816759 ในวันเวลาราชการ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com