• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

ประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคประชากรไทยสาขากาฬสินธุ์

วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) ดร.คณิศร สมมะลวน หัวหนพรรคประชากรไทย กล่าวว่า ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พรรคประชากรไทย จะดำเนินการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาการการเมือง ณ บ้านเลขที่ 251 หมู่ที่ 5 บ้านนาน้อย ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ “บ้านสวยเกษตรอำเภอ โคกหนองนา” ถนนสายบ้านนาจารย์ -บ้านนาน้อย ตำบลม่วงนา เป็นบ้านของนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ อดีตเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ รองหัวหน้าพรรคประชากรไทย โดยเรียนเชิญสมาชิกพรรคประชากรไทย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 120 คน พร้อม คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยในระเบียบวาระการประชุมจะมีการเลือกกรรมการสาขาชุดใหม่ เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนของพรรคประชากรไทย ให้เป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งทุกประการ

ดร.คณิศร สมมะลวน หัวหน้าพรรคประชากรไทย กล่าวว่า พรรคประชากรไทย ผู้ก่อตั้งคือ ท่านสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่า กทม. อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยคนแรก ท่านเสียชีวิตแล้ว หัวหน้าพรรคฯ คนที่ 2 คือ ท่านสุมิตร สุนทรเวช น้องชายท่านสมัคร สุนทรเวช และคนที่ 3 คือนายคณิศร สมมะลวน หัวหน้าพรรคประชากรไทยคนปัจจุบัน นโยบายที่สำคัญ คือ 3 พัฒน์ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจ ตรงใจเกษตรกรและประชาชน พรรคประชากรไทย ใกล้ชิดเป็นแท้ของประชาชน พรรคประชากรไทย ใกล้ชิดเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร พรรคประชากรไทยเป็นพรรคการเมืองของคนเมืองน้ำดำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
0821078177, 0622342888

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!