• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ เข้มงวดต่อเนื่อง “เมาแล้วขับจับยึดรถ” ยอดสะสมรวม 180 คัน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงาน ผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 “เมาแล้วขับจับยึดรถ” โดยในรอบวันที่ 15 เมษายน 2565 ตรวจยึดรถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 28 คัน รวม 29 คัน ยอดสะสมตรวจยึดรถยนต์ 9 คัน รถจักรยานยนต์ 170 คัน รถยนต์รับจ้าง 1 คัน รวม 180 คัน และในรอบวันที่ 15 เมษายน 2565 มีการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก 693 ราย มาตรการเมาแล้วขับ 56 ราย การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก สะสม 3,650 ราย มาตรการเมาแล้วขับสะสม 286 ราย

ส่วนข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 – 17 เมษายน 2565 ในรอบของวันที่ 15 เมษายน 2565 อุบัติเหตุ จำนวน 0 ครั้ง บาดเจ็บ จำนวน 0 ราย เสียชีวิต จำนวน 0 ราย สถิติสะสม 5 วัน (11 เม.ย. 65 – 15 เม.ย. 65) อุบัติเหตุ จำนวน 9 ครั้ง (อ.นามน 1 ครั้ง / อ.สหัสขันธ์ 2 ครั้ง / อ.สมเด็จ 1 ครั้ง /อ.กุฉินารายณ์ 2 ครั้ง / อ.ห้วยผึ้ง 2 ครั้ง/ อ.สามชัย 1 ครั้ง) บาดเจ็บ จำนวน 7 ราย (ชาย 5 ราย/หญิง 2 ราย) เสียชีวิต จำนวน 4 ราย (ชาย 2 ราย/หญิง 2 ราย) อำเภอที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 12 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ/อ.กมลาไสย/อ.ร่องคำ/อ.เขาวง/อ.ยางตลาด/อ.ห้วยเม็ก/อ.คำม่วง/อ.ท่าคันโท/อ.หนองกุงศรี/อ.นาคู /อ.ดอนจาน /อ.ฆ้องชัย

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!