• พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

ปชช.อุ่นใจเที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย ได้พักรถพักคนกับศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งศูนย์ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ณ ปั๊ม ปตท.โนนตาล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บริการตรวจซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฟรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้จัดโครงการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์บริการประชาชนฟรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นจุดพักรถตรวจซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จุดพักคนบริการที่นั่งพักผ่อน แจกน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น และให้ข้อมูลเส้นทางในการเดินทางอย่างปลอดภัยไปด้วย โดยปีนี้ ได้ตั้งศูนย์ในปั๊ม ปตท.โนนตาล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงขอประชาสัมพันธ์ หากพ่อแม่พี่น้องที่ใช้เส้นทางผ่านศูนย์ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ก็สามารถแวะพักรถพักคนกับวิทยาลัยของเราได้

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566 กรณีผู้สมัครร้องเรียนกัน ที่อำเภอกุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์รายงานผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้าร่วม 1 ราย พบเรื่องร้องเรียน 1 อำเภอ
เกษตรกรกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ จับมือหมอยาพาสวย ผลิตเครื่องสำอาง-อาหารเสริมนำร่องตามยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green City)

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!