• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

ชาวกาฬสินธุ์สุดงง! ศูนย์โควิด-19 ทำกราฟฟิครายงานข้อมูลผู้ป่วยแบบใหม่ ดูแล้วแทนที่จะสื่อสารได้ง่ายแต่กลับดูยากกว่าเดิม วันนี้พบเสียชีวิตสูงถึง 5 ราย

วันนี้ (19 เม.ย.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทยประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 16,891 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,806 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 85 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 129 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,437 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 18 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยสะสม 1,840,409 ราย

(กราฟฟิครายงานข้อมูลโควิด-19 กาฬสินธุ์ แบบใหม่)

แยกเป็นจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,104 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 27 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 25.9

ผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 4,063,844 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 27,135 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 25 ของโลก

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 24,927 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,670,866 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 18 เมษายน 2565) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 3,839,360 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 197,349 ราย

ในส่วนของข้อมูลจากศูนย์โควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้พบว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ 1 ม.ค. – 19 เม.ย. 65 พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าข่ายโควิด จำนวน 806 ราย ป่วยสะสม 17,820 ราย กำลังรักษา จำนวน 7,140 ราย หายป่วยวันนี้ 756 ราย หายป่วยสะสม 10,675 ราย เสียชีวิตวันนี้สูงถึง 5 ราย และเสียชีวิตสะสมแล้วจำนวน 98 ราย

(กราฟฟิครายงานข้อมูลโควิด-19 กาฬสินธุ์ แบบใหม่)

ชาวกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าทางหน่วยงานของภาครัฐ ไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตระหนกและตระหนักกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานประจำทุกวัน เพราะอยากให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ภายใต้การป้องกันตัวเอง การ์ดอย่าตก แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงต้องการรับทราบข้อมูลการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อแบบที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย เพื่อระมัดระวังตนเองไม่ให้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงจากการต่อเชื้อมาสู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและเด็กเล็กอยู่ร่วมด้วย และยังงงกับรูปแบบอินโฟกราฟฟิคแบบใหม่ที่ศูนย์โควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทำออกมา เพราะดูแล้วเข้าใจยากกว่าแบบเดิม จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดทำข้อมูลดังกล่าว พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น เพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19 ที่ต้องอยู่กับคนไทยและทุกคนในโลกใบนี้ไปอีกนานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อไปด้วย

(กราฟฟิครายงานข้อมูลโควิด-19 กาฬสินธุ์ แบบเดิม)

จึงขอเชิญชวนประชาชนพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่ปรากฎในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยัน เข้าตรวจคัดกรองตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่กำลังเป็นที่วิตกกังวลของคนกาฬสินธุ์ และคนไทยในขณะนี้ด้วยกัน ออกจากบ้านขอให้สวมแมสตลอดเวลา หมั่นล้างมือ พกเจลล์แอลกอฮอล์ และพยายามเลี่ยงเข้าพื้นที่ที่มีการชุมนุมแออัด

(กราฟฟิครายงานข้อมูลโควิด-19 กาฬสินธุ์ แบบเดิม)

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานบริการใกล้บ้านท่าน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนคนกาฬสินธุ์ ร่วมใจสู้ภัยโควิด 043-019760
(กราฟฟิครายงานข้อมูลโควิด-19 กาฬสินธุ์ แบบเดิม)

“ร่วมด้วยช่วยกันแชร์ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งกัน”

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!