• เสาร์. เม.ย. 20th, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 21 ก.พ. 2567 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่าย จัดโครงการบริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ใจบุญจาก หจก.สงวนวงษ์กาฬสินธุ์ นำหมวกกันน็อคมามอบให้ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 20 ใบ โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 77 คน

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี ในชื่อโครงการ “PEA”ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2567 เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน