• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

จ.กาฬสินธุ์ หารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือพัฒนาแบรนด์ผ้าไหมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับผ้าไหมแพรวาให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล สร้าง Soft Power ให้กับผ้าไหมเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

ตามที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผ้าไหมแพรวาลายไดโนเสาร์มินิโมเคอร์เซอร์ ให้เป็นสินค้าท่องเที่ยว (TPOT) ซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งแรกของไทย หนึ่งเดียวของโลก มาอย่างต่อเนื่องนั้น ประกอบกับโอกาสที่ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2566 ได้เห็นความงดงามของผ้าไหมแพรวา จึงมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์หม่อนไหม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการความร่วมในการวิจัยพัฒนายกระดับผ้าไหมแพรวาสู่ระดับสากลอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อาทิ การส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงไหมให้เข้มแข็ง ดำเนินการจัดหาตลาด ด้วยกลไกต่างๆ เช่น งานมหกรรมผ้าไหมโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มยอดขายผ้าไหม สร้างรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น และขอให้บูรณาการความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นระดับโลก ในการพัฒนาแบรนด์ผ้าไหมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับผ้าไหมแพรวาให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล สร้าง Soft Power ให้กับสินค้าผ้าไหมเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

โอกาสนี้ นายฉัตรชัย อาภรณ์รัตน์ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนกาฬสินธุ์ ได้เข้าพบและประชุมปรึกษาหารือกับ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหาแนวทางดำเนินงาน และจัดทำแผนงาน/โครงการฯร่วมกัน เพื่อวิจัยพัฒนาผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ให้มีชื่อเสียงสู่ระดับโลก โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาผ้าไหมแพรวาลายไดโนเสาร์มินิโมเคอร์เซอร์ ให้เป็นสินค้า Soft Power ระดับโลก ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงาน จะได้ร่วมมือกันในการจัดทำแผนวิจัยพัฒนาผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ สู่ระดับโลก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

#ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ #Minimocursor #ครั้งแรกของไทย หนึ่งเดียวของโลก