• อังคาร. เม.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตรวจปั๊มน้ำมันก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ คุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้จำนวนปริมาณน้ำมันเต็มลิตร

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) โดยนายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดฯ ร่วมกับ นางสาวณิชมน ศรีนุเสน หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายประพัฒน์ สาริกา นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 11 เมษายน 2567 เพื่อให้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด โดยได้เข้าตรวจสอบ ณ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากาฬสินธุ์2  และอีกจำนวน 30 สถานีในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการตรวจสอบพบว่า มาตรวัดน้ำมันในสถานีบริการถูกต้องตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้ทดสอบกับถังตวงมาตรฐาน 5 ลิตร และ 20 ลิตร ผลการทดสอบมีค่าเป็นบวก ทั้งนี้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความมั่นใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งประชาชนได้มีการเดินทางและใช้บริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก

นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดฯ กล่าวว่า ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันบูรณาการตรวจสอบปั๊มน้ำมัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งตอนนี้เราเข้าตรวจสอบปั๊มน้ำมันในจังหวัดกาฬสินธุ์ มากกว่า 30 ปั๊ม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้จำนวนปริมาณน้ำมันเต็มลิตร ซึ่งวันนี้เราเข้าตรวจแล้วจำนวน 2 ปั๊ม เป็นปั๊ม ปตท. และก็ปั๊มพีที และจะไล่ตรวจตามเส้นสำคัญๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานหัวจ่ายน้ำมัน โดยในทุกๆ ปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องค่าความคลาดเคลื่อนของน้ำมัน ซึ่งมันเป็นปัญหาของหัวมิเตอร์เอง ซึ่งถ้าสมมุติว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนผิดตามกฎหมาย ก็จะมีการไม่ให้ใช้หัวจ่ายน้ำมันและก็จะมีโทษปรับจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com