• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

กาฬสินธุ์ เขื่อนลำปาวระบายน้ำวันละกว่า 10 ล้าน ลบ.ม. ดูแลพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งกว่า 3 แสนไร่ ทำชาวนายิ้มขายข้าวนาปรังเกี่ยวสด 9,000 บาทต่อตัน

กาฬสินธุ์ รอยยิ้มชาวนาขายข้าวนาปรัง เกี่ยวสดได้ 9,000 บาท ต่อตัน ขอบคุณเขื่อนลำปาวที่ส่งน้ำให้ทำนาอุดมสมบูรณ์

นายชวลิต อ่อนทุม เกษตรกรชาวนาบ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ บอกว่า “ข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี 2567 นี้ ตนเองปลูกข้าวเหนียว กข.22 ให้ผลผลิตดีมาก ข้าวไม่เป็นโรค ไม่มีแมลง พอใจกับราคา 9 บาทต่อกิโลกรัม หรือ ตันละ 9,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่หักความชื้น และหักสิ่งเจือปน ขอขอบคุณเขื่อนลำปาวที่ส่งน้ำฤดูแล้ง 2567 มาให้เกษตรกรได้ทำนาปรัง มีปริมาณน้ำเพียงพอ อุดมสมบูรณ์”

ด้านนายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า เราได้มีการส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรวันละ 4.2 ล้าน ลบ.ม. ส่งไปยังพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกมลาไสย อำเภอยางตลาด และอำเภอฆ้องชัย ซึ่งสถานการณ์ ณ ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ข้าวกำลังออกรวง จึงจำเป็นต้องส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรค่อนข้างมาก และเรายังได้ส่งน้ำให้พื้นที่ลำน้ำชีตอนล่าง ได้แก่ โครงการชีกลาง และชีล่าง ซึ่งทำให้เราระบายน้ำลงไปด้านท้ายเขื่อนวันละ 4.7 ล้าน ลบ.ม.

ผอ.โครงการฯ กล่าวอีกว่า ขอยืนยันว่าปีนี้เรามีปริมาณน้ำเพียงพอ สำหรับที่ใช้เพาะปลูกในต้นฤดูฝน เพราะเราได้วางแผนสำรองน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว และในฤดูแล้งนี้เราก็มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกกิจกรรมอย่างแน่นอน

สำหรับข้อมูลสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว ประจำวันนี้ (25 มี.ค. 2567) มีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่าง จำนวน 1,111.48 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 56.14 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ จำนวน 37.8 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ระบายน้ำออกจากอ่าง จำนวน 10.62 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้ง 2566/2567 รวม 289,923 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 284,483 ไร่ , พืชไร่/ผัก 278 ไร่, บ่อปลา 1,440 ไร่ และบ่อกุ้ง 3,722 ไร่

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com