• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

AIS สมทบทุนซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับ หน่วยรับบริจาคโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS นำทีมคณะผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สหรัชต์ ชาติพรหม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปสมทบทุนในการจัดหารถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย และเพิ่มศักยภาพในการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

บุคคลในข่าว (เรียงจากซ้ายไปขวา)

  1. นายธีรยุทธ ถิ่นทัพพระยา ผู้จัดการแผนกลูกค้าองค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง AIS
  2. นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS
  3. นายแพทย์สหรัชต์ ชาติพรหม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  4. นายโชติวัฒน์ อุ่นพิกุล หัวหน้างานปฏิบัติการด้านเทคนิค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS
  5. นางสุภาพร พิชัยกุล ผู้จัดการเอไอเอสช็อป เซ็นทรัลนครราชสีมา