• พุธ. ก.ค. 24th, 2024

กาฬสินธุ์ รวมพลคนทุกเพศทุกวัยร่วมแสดงพลังในงาน Kalasin Pride Fest Music Art #2

วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ หอศิลป์ ถนนคนเดิน (หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า) ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกเพศทุกวัยร่วมกันเฉลิมฉลอง “เทศกาลศิลปะ ดนตรี และความเท่าเทียม“ Kalasin Pride Fest Music Art #2 พร้อมเฉลิมฉลองกับกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม” ที่วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว ส่งไทยเป็นชาติแรกในอาเซียนมี กม. แต่งงานบุคคลเพศเดียวกัน

ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ได้ร่วมกันจัดงาน Kalasin Pride Fest Music Art #2 โดยขบวน Pride เริ่มตั้งที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ (ศาลากลางหลังเก่า) หลังจากนั้นขบวน Pride ได้เดินโชว์ไปตามเส้นทาง วงเวียนโปงลาง-หน้า รพ.กาฬสินธุ์- วงเวียนพระยาชัยสุนทร-ถนนภิรมย์ – บ้านพักศาล แล้วกลับมารวมตัวกันที่หอศิลป์ ภายในขบวนมีน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์, โรงเรียนอนุกูลนารี, โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์, วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, ก้าวไกลกาฬสินธุ์ ปิดท้ายด้วยรถบุพชาติ แก๊งนางฟ้ากาฬสินธุ์ โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.แว็ค ชวลิต กงเพชร ผู้สมัคร สส. พรรคก้าวไกล จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 1 พร้อมคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ดร.แว็ค ชวลิต กงเพชร ผู้สมัคร สส. พรรคก้าวไกล จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 1 (นักพัฒนาสุขภาพและทรัพยากรมนุษย์ และกมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ)กล่าวว่า วันนี้สนุกมากและปีนี้ก็เป็นปีที่ 2 ที่เราได้จัดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดีเหมือนเดิมและยิ่งพิเศษไปกว่านั้น คือปีนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มาร่วมจัดงาน คิดว่าปีหน้าเราจะจัดงานนี้ต่อไปอีก แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ Kalasin Pride Fest Music Art แล้ว อาจจะเป็นเทศกาลศิลปะและดนตรีอย่างเดียวเลย เพื่อให้เด็กๆ กาฬสินธุ์ มีพื้นที่แสดงออก ต้องขอขอบคุณทุกท่านทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันลงขันจัดงานนี้ขึ้นมา และวันนี้ต้องบอกว่า พรบ.สมรสเท่าเทียม หรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสผ่านเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้เราจะสามารถสมรสกันได้ระหว่างบุคคลกับบุคคล ไม่ใช่เพศชายและเพศหญิง ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทั้งประเทศด้วยนะครับ

คุณรุซซี่ รุฐตาภรณ์ นพคุณ (สวมชุดราตรีสีฟ้า) กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจมากและประทับใจมาก ความรักระหว่าง LGBTQIAN+ ทุกวันนี้ก็จะเท่าเทียมกันแล้ว ส่วนตัวเองตอนนี้ก็ขอดูๆ ก่อนยังไม่มีแฟน และชอบเพศตรงข้ามคือผู้ชาย และพอทราบว่า พรบ.สมรสเท่าเทียมผ่านฯ แล้วก็รู้สึกดีใจมาก ตั้งแต่ได้ยินประโยคแรกแล้วขนลุกเลย

ส่วนน้องหนุงหนิง (สวมชุดราตรีสีขาว) บอกว่า ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีและแสดงความภูมิใจกับกลุ่ม LGBTQIAN+ ของกาฬสินธุ์ทุกคน เพราะว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้ว มีความรู้สึกว่ายินดีมากและมีความสุขมากๆ ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ส่วนตัวเองตอนนี้ยังไม่มีแฟน แต่ถ้าสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วก็คงจะต้องหาแฟนเร็วๆ นี้คะ ตอนนี้ยังโสดอยู่นะคะ

โดยภายในงานมีเวทีการแสดงดนตรีจากวงกุลสตรี โรงเรียนอนุกูลนารี วงRed Sky โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และวงดนตรีจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ มีการเดินแฟชั่นพรมสีรุ้งจากผู้เข้าร่วมงานที่แต่งกายด้วยชุดราตรีอันงดงามชื่อ “แก๊งนางฟ้ากาฬสินธุ์” ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมด้วย

อย่างไรก็ตามวันนี้ ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระที่ 2-3 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 130 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง ซึ่งการลงมติครั้งนี้ส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน และจากนี้ไป ประเทศไทยจะมีกฎหมายมารองรับและให้สิทธิต่าง ๆ แก่คู่รัก LGBTQIAN+ อย่างเท่าเทียม ลดช่องว่างที่สร้างความไม่เสมอภาคทางเพศให้น้อยลงไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!