• ศุกร์. ก.ค. 19th, 2024

กาฬสินธุ์ พระเกจิชื่อดังอีสาน ร่วมงานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่ออุดล อคฺคธมฺโม อ.ร่องคำ

กาฬสินธุ์ ณ วัดป่าดงเมือง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พระธรรมวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอร่องคำ พิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล 50 ปี หลวงพ่ออุดล อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าดงเมือง และพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีพระเถรานุเถระ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และศิษยานุศิษย์ ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศจำนวนมาก

โดยพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอร่องคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน (พิพิธภัณฑ์วัดป่าดงเมือง) วัดป่าดงเมือง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 (วันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง อาทิจวาร (อ) เชษฐมาส ฉศก จ.ศ. 1386 เวลา 09.39 น.) มหัทธโนฤกษ์ ปุรพษาฒนักษัตร ราศีมิถุน โดยมี พระธรรมวัชราจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่มหาศิลา สิริจนฺโท) อุปถัมภ์, พระอาจารย์อุดล อคฺธมฺโม พร้อมศิษยานุศิษย์ มี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายชนะวุธ อุทโท บริษัท คชาวุธ 4289 อมูเลท จำกัด อุปถัมภ์

ต่อมาเวลา 10.09 น. นายชนะวุธ อุทโท บริษัท คชาวุธ 4289 อมูเลท จำกัด ประกอบพิธีอธิฐานจิต เหรียญหลวงพ่ออุดล อคฺคธมฺโม รุ่น นกหัสดีลิงค์ โดยมา โดยมีพระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท) วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีอธิฐานจิต พร้อมด้วยพระวชิรญาณวิศิษฎ์ (หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปญฺโญ) วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม, พระครูสิริธรรมโกวิท (หลวงพ่อสายทอง) วัดดอนเกลือ จ.ร้อยเอ็ด, พระครูสีลสาราภรณ์(หลวงพ่อสมสิทธิ์) วัดป่าสักดาราม จ.ร้อยเอ็ด, พระครูปลัดอาจาริยวัฒน์ (พระครูไก่) วัดป่าวังน้ำเย็น, พระมหาธรรมญาณ (หลวงลุงวุฒิ) วัดยอดแก้ว จ.หนองคาย และ หลวงพ่ออุดล อคฺคธมฺโม วัดป่าดงเมือง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเมตตาอธิฐานจิตในพิธีฯ โดยระหว่างทำพิธีเกิดอัศจรรย์มีสายฝนตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำ ดังเป็นน้ำมนต์จากสรวงสวรรค์โปรยลงมาจากฟากฟ้าสู่แดนดิน

ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีอธิฐานจิต บริษัท คชาวุธ 4289 อมูเลท จำกัด ได้ นำเหรียญรุ่น นกหัสดีลิงค์ ออกให้คณะญาติธรรมที่ศรัทธาได้เช่าบูชาเพื่อนำรายได้ ร่วมสมทบทุนสร้างพิพิธพันธ์วัดป่าดงเมือง โดยเป็นที่น่าอัศจรรย์อีกครั้ง ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเหรียญทั้งหมดที่เปิดเช่าบูชาได้มีผู้เช่าไปจนหมด และได้ปัจจัยทั้งสิ้น 6,080,000 บาท โดย อ.ลิ้ง คชาวุท และบริษัท คชาวุธ 4289 อมูเลท จำกัด พร้อมคณะ ได้น้อมถวายเงินทั้งหมดจากการเปิดเช่าบูชา แด่หลวงพ่ออุดล อคฺคธมฺโม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ในโอกาสนี้ คุณดัส เมืองเลย พสิษฐ์ นุชมูลแสน น้อมถวายปัจจัยร่วมสมทบ 3,000,000 บาท ,ประธานโบ้ เทพพิทักษ์ จรุงนันทกาล น้อมถวายปัจจัยร่วมสมทบ 3,000,000 บาท , อาร์ตี้ น้อมถวายปัจจัยร่วมสมทบ 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นน้อมถวายในงานเป็นจำนวน 15,080,000 บาท

ประวัติพระอาจารย์ใหญ่อุดล อคฺธมฺโม วัดป่าดงเมือง ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

เกิด 23 มิถุนายน 2517
บิดา นายนิพนธ์ สืบสิงห์ มารดา นางบัวลา สืบสิงห์

การศึกษา
– ป.6 ร.ร.บ้านหนองอิโล ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
– มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ร.ร.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
– ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– ปริญญาโท ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
– ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดปฐมแพงศรี
– ครูสอนศีลธรรม พระวิปัสสนาจารย์ ในอุปถัมภ์ กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
– อาจารย์พิเศษ คณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เกียรติประวัติ
– ผู้มีบทบาทดีเด่นและผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ปี 2554

อุปสมบท
27 กรกฎาคม 2545
ณ วัดพลสมบูรณ์ บ้านหนองอิโล ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
พระอุปัชฌาย์ พระครูสังวรวิมล
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูใบฏีกาถวิล กตปุญโญ

พระอาจารย์อุดล อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าดงเมือง อ.ร่องคำ กาฬสินธุ์ พระอาจารย์แห่งกาฬสินธุ์ ท่านเป็นศิษย์เรียนสายคาถาจากหลวงปู่สมสิทธิ์ วัดป่าสักดาราม ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่ใหญ่ทองมา ถาวโร และเรียนวิปัสนากรรมฐานจาก หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร สำนักวิปัสสนาธุระ (ภูย่าอู่) บ.นาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ประสบการณ์จากวัตถุมงคลของพระอาจารย์อุดล
1.) ลูกศิษย์ของท่านซึ่งเป็นทหารที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้ห้อยเหรียญรุ่นแรกของท่าน แต่โดนยิงไม่เป็นอะไร ทำให้ในแถบอำเภอ ร่องคำ กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด นับถือท่านเป็นอย่างยิ่ง
2.) ตะกรุดปอกลูกปืน แจกในงานไหว้ครูดนตรี ปี2555 สร้าง100 ดอก ลูกศิษย์ของท่านได้นำไปลองยิงปรากฏว่า ปืนขัดลำกล้องไม่สามารถยิงได้
3.) ตะกรุดของพระอาจารย์อุดล ลูกศิษย์ของท่านได้พกไป ปรากฏว่าต้องไปฉีดยาเนื่องจากไม่สบาย แต่เข็มฉีดยาไม่สามารถ ฉีดเข้าผิวหนังได้

คติธรรม
เธอจงระวังความคิดของเธอ
เพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอ
เธอจงระวังความประพฤติของเธอ
เพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอ
เธอจงระวังความเคยชินของเธอ
เพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ
เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ
เพราะอุปนิสัยของเธอกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต
หลวงพ่ออุดล อคฺคธมโม ศิษย์สายกัมมัฏฐาน (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

ขอบคุณที่มาประวัติจาก https://arjanudon.blogspot.com/2016/02/blog-post.html

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com