• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

ชาวบ้านปลื้ม สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์บริการชาวบ้านถึง 20.00 น. ตามบัตรคิว

ชาวบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับบริการจากเจ้าหน้าที่ในการทำธุรกรรมทางที่ดิน ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ จนแล้วเสร็จตามบัตรคิวถึง 20.00 น.

นายศิริพงษ์ บำรุงธีรสิทธิ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า นายอิทธิพล กาฬอ่อนสี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนโยบายให้บริการประชาชนชาวบ้านที่เดินทางมาทำธุรกรรมทางที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และแล้วเสร็จภายในวันเดียว เนื่องจากพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลต้องเดินทางมาด้วยความลำบากเสียเวลา หากไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียวจะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง และเสียเวลาหลายวัน ดังนั้น ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน เอกสารต่างๆ รวมถึงหนังสือมอบอำนาจ หากไม่เข้าใจก็จะให้คำแนะนำโดยจะบริการในกำหนดบัตรคิวประมาณ 150 คิวต่อ 1 วัน และบริการให้แล้วเสร็จประมาณ 20.00 น. แม้นอกเวลาราชการ

นายเสถียร สาระปัง ชาวบ้านหนองสอ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้รับบริการเปิดเผยว่าพอใจกับการบริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ที่มีอัธยาศัยดีทำเอกสารให้แล้วเสร็จแม้นค่ำมืดขอชมเชยด้วยใจจริง

ขณะที่อีกหนึ่งผู้รับบริการที่อยู่ในความมืดด้านหน้าของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากประทับใจในการบริการ ซึ่งบ้านตนเองอยู่ห่างไกลแม้นว่าจะค่ำมืดก็สามารถทำธุรกรรมทางที่ดินเสร็จภายในวันเดียว