• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

กาฬสินธุ์ถิ่นคนดีมีน้ำใจ วันนี้เพจแฟนข่าวกาฬสินธุ์ขอนำเสนอเรื่องของ อาจารย์ภูมิ หมั่นพลศรี หรือที่ทุกคนรู้จักกันในฉายา “อ.ภูมิคนชอบเที่ยว” อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา ใช้เวลาในวันหยุดและเวลาว่างจากภาระงานประจำ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ ช่วยยื่นขออนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดกิจการตามระเบียบของสาธารณสุขได้อย่างมีมาตรฐาน

อ.ภูมิ หมั่นพลศรี กล่าวว่า “ครั้งนี้ Amazing มากๆ ครับ ร้าน Coffee House 88 ยื่นขอ มาตรฐาน SHA เมื่อวานนี้ตอนเย็น วันนี้ผลประเมินในระบบพบว่าผ่าน SHA แล้วครับ จึงขอแสดงความยินดีกับร้านอาหารในเมืองกาฬสินธุ์ด้วย และขอขอบพระคุณทีมงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งวานนี้นำทีมโดยนายกน้อย คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และคุณตระกูล ภูพวงเพชร ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ที่ร่วมด้วยช่วยกัน จนทำให้ร้านอาหาร Coffee House 88 ผ่านมาตรฐานของ SHA , THAI STOP COVID 2 PLUS และผ่านมาตรฐานสถานประกอบกิจการ ประเภท ร้านอาหาร สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 อีกด้วย”

สำหรับผู้ประกอบการท่านใด ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการยื่นขอผ่านมาตรฐานด้านต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ภูมิ หมั่นพลศรี โทร. 086 058 0505

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com