• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

แจ้งความอาญาอมเงินผี 50 ล้านออมทรัพย์ครู จนสมาชิกกว่า 4 พันคน ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก สสอค.

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์เดินหน้าเอาผิดประธานกรรมการ ผู้จัดการ อมเงินค่าสงเคราะห์ศพ 50 ล้านบาท ก่อนส่ง สสอค.

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2565  นายจุฬา ศรีบุตตะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จํากัด และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ครูไทย (สสอค.) ผู้เสียหายและผู้รับมอบอำนาจจากสมาชิก ให้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์ กับประธานกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์กับพวก ภายหลังร่วมกันเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปี 2565 จากสมาชิกสหกรณ์ และ สสอค. กว่า 8,000 คน เป็นเงินเกือบ 50 ล้านบาทไปหมุนเวียนใช้จ่ายก่อนนำส่งกว่า 2 เดือน จนสมาชิกกว่า 4,000 คน ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก สสอค.

นายทวี ขาวผ่อง ฝ่ายกฎหมายของชมรมพิทักษ์สิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ และผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายกล่าวว่า “การที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัดได้หักเงิน ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลเฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกสมาคมครูไทยด้วย เป็นเงินเกือบ 50 ล้านบาท แต่ไม่นำส่งให้กับ สสอค.ทันทีตามวัตถุประสงค์ ทำให้สมาชิกที่ถูกหักเงินเกิดข้อสงสัยในการบริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าว ว่าได้นำเงินไปเก็บไว้ที่ใด ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการทวงถามจากสมาคมครูไทยถึง 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 30 วัน แต่คณะกรรมการก็มิได้แจ้งให้สมาชิกทราบ เป็นเหตุให้ถูกสั่งพ้นจากสมาชิกกว่า 4,000 คน และสมาชิกยังเกิดข้อกังวลในการบริหารจัดการ หรือการควบคุมกำกับดูแลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ต่อคณะกรรมการ ผู้จัดการ ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ว่าปล่อยปละละเลยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไร สมาชิกจึงมอบอำนาจให้ตนกับพวกเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเดินหน้าหาความจริงต่อไป

ขณะที่ ร.ต.อ.ภาคภูมิ ภูสมนึก พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับเรื่องแจ้งความร้องทุกข์ พร้อมกับเปิดเผยว่า หลังจากนี้จะได้รวบรวมพยานหลักฐาน และเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาสอบปากคำประกอบสำนวนเพื่อดำเนินตามขบวนการต่อไป