• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

ชาวนาเร่งซื้อพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ หลังเริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา

เกษตรกรผู้เป็นชาวนาปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างพากันเดินทางไปซื้อพันธุ์ข้าวที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำมาหว่านไถปักดำให้ตรงตามฤดูกาลเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบบรรยากาศการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ ห้วยสีทน อ.เมืองกาฬสินธุ์ พบว่าเกษตรกรที่เป็นชาวนาในพื้นที่ ต่างพากันทยอยเดินทางไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปหว่านไถปักดำ อย่างต่อเนื่อง

นางสาวอรุโณทัย โยธสิงห์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ปีนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเหนียว กข.6 และเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ หรือข้าวหอม 105 จุดเด่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จะมีตรงตามคณสมบัติของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกประการ

นอกจากนี้ ทางศูนย์ยังมีการเก็บรักษาเป็นอย่างดี รวมไปถึงมีการรมยาเพื่อไม่ให้มอดขึ้นทุก 2-3 เดือน เมื่อเกษตรการนำไปหว่าน การงอกจะมีการงอกอย่างเสม่ำเสมอ สมบูรณ์แข็งแรง อยู่ในมาตรฐานของกรมการข้าว

สำหรับเกษตรกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ก็จะนิยมปลูกพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 เพื่อเก็บไว้บริโภคและจำหน่าย ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ก็จะปลูกเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง ณ เวลานี้ ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ยังคงมีเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จำนวน 673,725 กก. และเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนน 961,450 กก. รองรับเกษตรกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อไปปลูกบริโภคและจำหน่าย หากสนใจสามารถติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ที่ 043873161 หรือมาติดต่อที่ศูนย์ฯห้วยสีทนเลยก็ได้ในเวลาราชการ