• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดที่วัดกลาง พระอารามหลวง พระภิกษุ สามเณร รวม 300 รูป

นอกจากนี้ภายในวัดยังจัดให้มีโรงครัวพระราชทาน โดยมีจิตอาสาพระราชทาน จัดถวายแด่พระภิกษุ สามเณรและกรรมการควบคุมห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565