• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

วัดป่าพุทธญาณรังษี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ อ.นาคู 220 ราย

พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี ,พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน รองเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พระครูปริยัติกิจจานุยุต เจ้าคณะอำเภอนาคู ,นายอำเภอนาคู ,โรงพยาบาลนาคู, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตอำเภอนาคู ,ส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน เดินทางมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 220 ราย

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจผู้ที่ป่วย ผู้ยากไร้ เป็นการเยี่ยมถึงบ้านทุกราย เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขต่อไป ป่วยกายไม่ป่วยใจ