• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

“บ้านจันทร์เจริญ” เข้าชิงหมู่บ้าน “คนดี ศรีกาฬสินธุ์”

รองผู้ว่าฯ นำคณะตรวจประเมิน โครงการ ชุมชน หมู่ “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ชิงเงินรางวัลหลักแสน พบ ชาวกาฬสินธุ์ ให้ความสนใจตามค่านิยม 11 ประการ เล็งขยายผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทุกๆปี

(8 ก.ค.) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการ หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ลงพื้นที่ หมู่บ้านจันทร์เจริญ หมู่ 15 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ตามโครงการ “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ตามโยบายของ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีดำริให้ฝ่ายปกครองจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินงาน ในการประกวดค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตน 11 ประการ ของชาวกาฬสินธุ์ ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท สำหรับหมู่บ้านที่ชนะเลิศ โดยในส่วนของอำเภอนามน คัดเลือกหมู่บ้านจันทร์เจริญ หมู่ 15 ต.สงเปลือย เป็นหมู่บ้านตัวแทน

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เปิดเผยว่า การตรวจประเมิน หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล โครงการ “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ได้ตรวจไปแล้ว 9 หมู่บ้าน บ้านจันทร์เจริญ เป็นหมู่บ้านที่ 10 ซึ่งจากการออกตรวจทั้ง 10 อำเภอ พบว่า มีประชาชนให้ความสนใจ และถือปฏิบัติตามค่านิยม 11 ประการ เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นโครงการที่ประสพผลสำเร็จยิ่ง ซึ่งจะได้ขยายโครงการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกๆปี โดยเงินรางวัลแต่ละรางวัลของแต่ละหมู่บ้านได้ก็จะนำไปต่อยอดสำหรับกิจกรรมในปีต่อๆไปเช่นเดียวกัน

ขณะที่ นางสาวนพมาศ อาษาภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 บ้านจันทร์เจริญ เปิดเผยว่า มีความภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของชาวอำเภอนามนในการเข้าร่วมประกวด หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล โครงการ “คนดีศรี กาฬสินธุ์” ซึ่งหมู่บ้านจันทร์เจริญ เป็นหมู่บ้านที่อยู่กันแบบพี่น้อง มีความรัก มีความเอื้ออาทร มีความแบ่งปัน และเป็นหมู่บ้านที่รักประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข