• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

พุทธศาสนิกชนชาวบ้านกุดอ้อ-สุขสวัสดิ์และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมใจทำบุญตักบาตร-เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดกุดอ้อ

“กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา” ในวันที่ 13 ก.ค. 2565 ณ วัดกุดอ้อ คณะญาติธรรมสาธุชนร่วมบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ณ วัดกุดอ้อ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เว้น การระยะห่าง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย โดยมีพระครูสุตรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานนำทำกิจกรรมทางสงฆ์ตลอดทั้งวัน

โดยกิจกรรมภาคเช้าเป็นการทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน บังสุกุลรวมญาติ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ส่วนกิจกรรมภาคค่ำเริ่มด้วยการทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน โดยมีศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนชาวบ้านกุดอ้อ บ้านสุขสวัสดิ์ และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมทำบุญในครั้งนี้อย่างเนืองแน่น แสดงออกถึงความมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติได้เป็นอย่างดี

ตระกูล ภูพวงเพชร /ข่าว
สิทธิชัย ไชยลังกา /ภาพ