• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

พุทธศาสนิกชนคนรุ่นใหม่ ถวายเทียนพรรษาหลอดไฟในวันเข้าพรรษาให้วัดตามชนบท

บรรยากาศวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาตามวัดต่างๆ โดยในพื้นที่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พบว่ากลุ่มวัยรุ่นได้พากันซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟแอลอีดี น้ำดื่ม เพื่อนำไปถวายให้กับพระสงฆ์ที่อยู่วัดห่างไกล ออกไปตามชุมชนต่างๆ

เนื่องจากในช่วงวันเข้าพรรษา ประชาชนส่วนใหญ่จะนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดดังๆ ที่มีชื่อเสียง แต่ลืมไปว่าวัดตามหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็ยังไม่มีประชาชนมาถวายเทียนในช่วงวันเข้าพรรษา ซึ่งการถวายเทียนพรรษาก็เป็นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมสืบทอดกันมา ส่วนการถวายหลอดไฟแอลอีดี ก็เพราะช่วงนี้ตามวัดได้ใช้ไฟฟ้า การถวายหลอดไฟก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาได้อย่างเช่นกัน จึงอยากขอเชิญชวนให้มาร่วมถวายเทียนและลหอดไฟตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเนื่องจากยังมีอีกหลายวัดที่ยังมีความต้องการใช้ในช่วงเข้าพรรษา