• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดประกวด “หนูน้อยทูตวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565” และ “ธิดาแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวด “หนูน้อยทูตวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565” และ “ธิดาแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ โดยการจัดประกวดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ได้มาแสดงความสามารถที่งามพร้อมทั้งกาย ใจ และความคิด เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนของเด็กรุ่นใหม่ที่มีความถึงพร้อม นำไปสู่การอนุรักษ์ สืบทอด และสานต่อความงดงามของผ้าแพรวา โดยเด็ก เยาวชน ที่ชนะเลิศการประกวดอันดับ 1-5 จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหนูน้อยฑูตวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และธิดาแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

สำหรับกติกาการประกวดหนูน้อยฑูตวัฒนธรรมฯ มีรุ่นอายุ 3-8 ปี, 9-12 ปี และธิดาแพรวาฯ อายุ 13-20 ปี ทุกรุ่นชิงถ้วยรางวัลจากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กติกาการประกวด จะทำการประกวด 2 ชุด คือ ชุดกองประกวด กางเกงขายาวเข้ารูป สีดำ และชุดผ้าซิ่นไหมมัดหมี่สไบแพรวากาฬสินธุ์ รางวัลที่ 1 มีเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพาย, รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพาย, รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพาย, รางวัลที่ 4 และ 5 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพาย, รางวัลเกียรติยศ

โดยก่อนการประกวดรอบชิงชนะเลิศมีการเดินแบบจากนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ นำโดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

การประกวดครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดทางเพจหนูน้อยฑูตวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และธิดาแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 และเพจสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้ได้รับชมผ่านทางออนไลน์อีกด้วย

สำหรับผลการประกวดรางวัลทูตวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น B (3-8 ปี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ญาดาพัชร์ ศรีวันนา , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.รริดา อ่อนอุดม , รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ภัสร์สรณ์ พิธานสายสมร , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ด.ญ.ปุณญาดา ทะยะราษฎร์ และ ด.ญ.ธนภรณ์ โคตรแสงอ่อน

ผลการประกวดหนูน้อยทูตวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น Y (9-12 ปี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.วริศรา ช่างเพชร , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.กัญญาภัค เกษมสุข, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.จิดาภา ตระกูลมาภรณ์ และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ด.ญ.ชัญญานุช ดำรงวุฒินนท์ และ ด.ญ.ศิริวิพา ละครชัย

ผลการประกวดรางวัลธิดาแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น M (13-20 ปี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.พลพรรณ ศิริผล , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ช่อผกา ปัตถาทุม , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.พรกนก ศรีเมือง , รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ น.ส.ชนากาญจน์ พลานชัย และ น.ส.อัจฉรา โชสูงเนิน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com