• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

เทศบาลตำบลเหนือร่วมใจลงแขกดำนา สืบสานวัฒนธรรมคนอีสานแปลงข้าวนาบุญ@ปราสาทรวงข้าววัดเศวตวันวนาราม

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ชาวตำบลเหนือ ร่วมใจรักสามัคคี ร่วมกันลงแขกดำนา ณ แปลงข้าวนาบุญ@ปราสาทรวงข้าว วัดเศวตวันวนาราม ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ที่ใช้เป็นแปลงข้าวสำหรับปลูกข้าวไว้ประดับในปราสาทรวงข้าว โดยมีนายวัญณวัช จุลบุรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเหนือ พร้อมด้วยนายประยูร จำเริญเจือ ปลัดเทศบาลตำบลเหนือ นางเนาวรัตน์ คูสกุลรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และชาวเทศบาลตำบลเหนือกว่า 50 คน ร่วมกันลงแขกดำนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สานต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นต่อไป

นายประยูร จำเริญเจือ ปลัดเทศบาลตำบลเหนือ กล่าวว่า วันนี้ชาวเทศบาลตำบลเหนือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมข้าวนาบุญ เพื่อไว้จัดทำปราสาทรวงข้าว วัดเศวตวันวนาราม นำโดยท่านวัญณวัช จุลบุรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเหนือ ซึ่งได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการทำบุญร่วมกับชาวบ้าน โดยกิจกรรมการลงแขกดำนาเป็นประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งสมควรต้องได้รับการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป การลงแขกเกี่ยวข้าวก็ดี การลงแขกดำนาก็ดี เป็นการเอื้ออาทรของชาวบ้านซึ่งกันและกัน ซึ่งมีจิตใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นความสมัครสมานสามัคคีของหมู่บ้าน ของตำบล เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีให้คงอยู่สืบไป โดยได้มีทั้งท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ และชาวบ้านทุกหมู่บ้านร่วมกันจัดสรรงานในวันนี้ขึ้น

ด้านนายวัญณวัช จุลบุรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเหนือ กล่าวว่า เทศบาลตำบลเหนือจัดงานสืบสารประเพณีลงแขกดำนาในบุญคูณลาน ปราสาทรวงข้าว วัดเศวตวันวนารามในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน สร้างสัมพันธ์อันดี และแสดงออกให้เห็นถึงความมีน้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่สำคัญยังเป็นการทำบุญคูณลานสร้างปราสาทรวงข้าวของวัดเศวตวันวนารามในโอกาสต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลเหนือมีความยินดีที่สนับสนุนโครงการดีๆ อย่างนี้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของประเพณีวัฒนธรรมสืบไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
พีรพงษ์ เคนทรภักดิ์ /ภาพ
www.kalasinnews.com