• จันทร์. มี.ค. 4th, 2024

ชาวนาติดเทือกเขาภูพานเร่งตกกล้าดำนา หลังมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง

จากการติดตามสภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทั่วทั้ง 18 อำเภอ ในช่วงนี้พบว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ทำให้น้ำฝนไหลลงตามอ่างเก็บน้ำและลำน้ำสายใหญ่ ส่งผลดีต่อเกษตรกรหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเขาวง ซึ่งเป็นที่อยู่ติดเทือกเขาภูพาน พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำเพียงพอในการตกกล้าดำนา ชาวนาต่างพากันเร่งถอนต้นกล้าและปักดำนาปีกันแล้ว

โดยชาวนาได้บอกว่า หลังจากที่มีฝนตกลงมาทำให้มีน้ำท่วมขังไร่นา ชาวนาที่ทำการไถหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี และต้นกล้าพร้อมที่จะถอนและดำแล้ว จึงได้พากันถอนกล้าและดำนา โดยในพื้นที่ดอนต้องรอฝนตกจนมั่นใจ ว่าน้ำจะเพียงพอจึงจะกล้าลงมือปักดำนา เพราะหากดำนาไปแล้วเกิดฝนทิ้งช่วงน้ำไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาต้นข้าวยืนต้นตาย โดยช่วงนี้ชาวนามั่นใจแล้วว่าน้ำฝนจะเพียงพอในการทำนา จึงต่างพากันเร่งมือตกกล้าดำนากันแล้ว และชาวนายังหวังว่าข้าวนาปี ปีนี้จะราคาดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา