• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

กาฬสินธุ์ ร้อง รมช.เกษตรฯตรวจทุจริต ออมทรัพย์ครูอมเงินผี 50 ล้าน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ร้องมนัญญา รมช.เกษตรฯ ตรวจสอบเอาผิด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ทุจริตแต่งบัญชีอมเงินผี 50 ล้าน

วันนี้ (26 ส.ค.65) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ นายจุฬา ศรีบุตตะ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เพื่อให้การเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ในคดีที่ตนได้แจ้งความดำเนิน คดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ชุดที่ 65 พร้อมด้วย ผู้จัดการ ฐานความผิด ยักยอกเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ประจำปี 2565 ซึ่งหักจากเงินปันผลของสมาชิกกว่า 8,000 คน เป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท ไม่นำส่งตามกำหนดเวลา จนสมาคมครูไทย มีมติให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพกว่า 4,000 คน

ในระหว่างสืบสวนสอบสวน พบหลักฐานทางการเงินเพิ่ม โดยการเบิกถอนเงินออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด สั่งจ่ายให้พนักงานขับรถสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์คนหนึ่งเป็นคนถอนเงินกว่า 35 ล้านบาท ส่งสมาคมครูไทยเพียง 24 ล้านบาท อีก 11 ล้านบาท ไม่ทราบว่านำไปบริหารจัดการอย่างไร

เพื่อตรวจสอบเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ ไม่ควบคุมกำกับจนเกิดการยักยอกเงินผี และตกแต่งบัญชีอันเป็นเท็จ

นายจุฬา ผู้กล่าวหา จึงรับมอบอำนาจจากสมาชิก กล่าวว่า “ภายหลังการแจ้งความดำเนินคดี กับประธานกรรมการ กับพวก รวม 15 คน แล้ว จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางการเงิน ที่ธนาคารต่างๆ ส่งมา พบว่ามีการสั่งจ่ายเงินออกจากสหกรณ์ โดยสั่งจ่ายให้กับบุคคลทีมิใช่ผู้มีสิทธิ์ รับเงินเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2565 ได้ถอนเงินออกจากสหกรณ์เป็นเงินสดโดยสั่งจ่ายให้กับพนักงานขับรถถอนเงินประมาณ 35 ล้านบาท แบ่งส่งให้ สสอค.เพียง 24 ล้านที่เหลืออี 11 ล้านบาท จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

จึงได้ร้องขอไปยัง รมช.เกษตร ซึ่งเป็นประธานกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ อาทิเช่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปล่อยปะละเลยให้เกิดการยักยอกเงินสมาชิก แต่งบัญชีเท็จ ปกปิดข้อมูล ซึ่งสมควรสั่งให้พ้นจากหน้าที่กรรมการ และผู้จัดการทันที ให้กรรมการชุดใหม่ เข้าตรวจสอบและทำหน้าที่แทน”

ด้าน พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ได้เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว คดีนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นคดีอาญา”