• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

ชาวยางตลาดร่วมเป็นแรงใจให้ “นายสันติ จัตุพันธ์” นายอำเภอยางตลาด นายอำเภอหนึ่งเดียวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 8 ก.ย. 2565 ที่หอประชุมอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ชาวอำเภอยางตลาดกว่า 200 คน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการสนับสนุน และร่วมเป็นแรงใจให้นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด นายอำเภอหนึ่งเดียวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้ารับการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

โดยรูปแบบและวิธีการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการนำเสนอผลงานผ่านทาง Application ZOOM คนละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งมีนายอำเภอสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 12 คน จากทั้งประเทศ นำเสนอผลงานในพื้นที่เชิงประจักษ์ ให้สามารถสื่อสารให้เห็นเสมือนนำเสนอในพื้นที่จริงต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร

นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า “วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมให้กำลังใจและให้การสนับสนุน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้คณะกรรมการได้เห็นเสมือนนำเสนอในพื้นที่จริง ไม่ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง กราบนมัสการพระครูโสภณวินัยวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธ) , พระครูศรีปริยัติโชติธรรม เจ้าคณะอำเภอยางตลาด เจ้าอาวาสวัดสว่างหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และขอขอบคุณ ท่านทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, ท่านปัตพงศ์ อ่อนโพธา พัฒนาการอำเภอยางตลาด, ท่านประสิทธิชัย กัลยาสนธิ สาธารณสุขอำเภอยางตลาด, ท่านสมศักดิ์ ไชยมาตย์ ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด, ท่านประเทือง บุตรวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลอิตื้อ, ท่านวัฒนา แสนตรี กำนันตำบลเขาพระนอน, ท่านวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน OTOP ยางตลาด ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, พ.ต.อ.สมยศ ศรีพระคุณ ผกก.สภ.ยางตลาด, ท่านธนรรชน พหลทัพ ผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่นที่มีผลงานในการต่อต้านทุจริตของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, ท่านอาทิตย์ ศรีแก่นจันทร์ ประธานผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ภาคอีสาน ที่เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในพื้นที่ ที่ให้เกียรติมาร่วมให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนผลงานของนายอำเภอยางตลาดในวันนี้

สำหรับประวัตินายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2514 อายุ 50 ปี 9 เดือน ภูมิลำเนาเป็นคนขอนแก่น จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 63 ปี 2550 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 72 ปี 2562 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายอำเภอยางตลาด (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลงานดีเด่น อำเภอยางตลาดได้รับคัดเลือกเป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 , อำเภอยางตลาดได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบ New Normal 2021 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาอำเภอก้าวหน้า บูรณาการสร้างเครือข่าย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน”

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com