• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

กาฬสินธุ์ เขื่อนลำปาวมีน้ำเก็บกัก 91% แต่ยังไม่เพิ่มการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำหนุนพื้นที่ลุ่มได้รับความเสียหาย

จากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว ถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวเพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดเช้าวันนี้พบว่ามีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้รับน้ำมาจากพื้นที่หัวเขื่อนในพื้นที่หัวเขื่อนคือ อ.หนองกุงศรี อ.สามชัย อ.ท่าคันโท และ จ.อุดรธานี ทำให้เขื่อนลำปาวมีประมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 1,802 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 91 ของความจุอ่าง โดยเขื่อนลำปาวยังไม่เพิ่มการระบายน้ำ แต่มีเพียงส่งน้ำตามระบบคลอง ลำน้ำสายธรรมชาติ วันละปาระมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนการรองรับน้ำในเขื่อนลำปาวยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 177 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 8.9 ของความจุอ่าง ซึ่งทางเขื่อนลำปาวได้มีการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ในช่วงนี้เขื่อนลำปาวยังสามารถรองรับน้ำได้อีก จึงยังไม่มีการส่งน้ำออกไปสู่ตามลำน้ำสายหลัก เพื่อไม่ให้น้ำไปหนุนในพื้นที่ลุ่ม โดยทางเขื่อนลำปาวอยากให้ประชาชน ได้ติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องอยู่ในช่วงนี้