• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

เชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ นมัสการพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำ ชุ่มเย็น)

ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ นมัสการพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำ ชุ่มเย็น) ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หน้าพระวิหารหลวงพ่อองค์ดำ ชุ่มเย็น วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับประวัติพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำ – ชุ่มเย็น) เดิมอยู่ที่โบสถ์วัดนาขามตำบลนาคู อำเภอเขาวง ปัจจุบันเป็นอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ญาคูนาขามหรือญาคูกิว ร่วมกับ อุบาสก อุบาสิกา จัดสร้างขึ้นในปีมะเมีย เดือน ๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ วันพฤหัสบดี จ.ศ. ๑๗๒ ต่อมาพระยาชันสุนทร ได้อัญเชิญมาจากบ้านนาขาม โดยใส่หลังข้างมาประดิษฐานในฮวงเมืองหรือจวนผู้ว่าในปัจจุบัน ต่อมาจึงได้นำมาประดิษฐานไว้ที่วิหารวัดกลาง (ปัจจุบันได้สร้างหอหลวงพ่อองค์ดำ) ทุกปีในวันสงกรานต์ชาวกาฬสินธุ์ จะอัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำแห่รอบเมือง เพื่อให้ชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้สรงน้ำ เมื่อมีพิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ดำ ฝนก็จะตกทุกครั้งไปชาวเมืองกาฬสินธุ์จึงเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า หลวงพ่อชุ่มเย็น

อีกประการหนึ่ง พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำ) ได้มีอักษรจารึกไว้ที่ฐาน เป็นหนังสือลาวเดิมบางท่านบอกว่าเป็นอักษรสมัยหลวงพระบาง ซึ่งปัจจุบันนิยมเรียกว่าหนังสือธรรม คัดลอกได้ความว่า สังกราชราชาได้ฮ้อย ๗๒ ตัว ปีกดสะเง้า เดือน ๒ ขึ้น ๑๕ ค้ำ วัน๕ มื้อฮ่วงเหม่านักขัตตฤกษ์ ถืกหน่วยชื่อว่า ปุสสยะ สังฆะสะมะคี มีเจ้าครูนาขามเป็นเค้าเป็นเจ้าอธิกศรัทธา ทายก อุปาสก อุปาสิกา พร่ำพร้อมน้อมนำมายังตัมพโลหา เป็นเอกศรัทธาสร้างพระพุทธฮูปองค์นี้ไว้ ให้เป็นที่ไหว้และบูชาแก่คนและเทวดาตาบต่อเท่า ๕,๐๐๐ วัสสา นิพพานปัจจโย โหตุ นิจจัง ธุวัง ธุวัง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com