• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

พสกนิกรชาวอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พสกนิกรชาวอำเภอ เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก และทรงลอดรั้วลวดหนามเพื่อหาแหล่งน้ำให้ราษฎร

(13 ต.ค. 65) ที่บริเวณฝายลำพะยัง หรือวังขี้ช้าง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ชาวอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ปัญหาที่สุดมิได้ โดยได้พร้อมใจกัน ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝายน้ำล้นลำพะยัง และรั้วลวดหนาม เมื่อครั้งพระองค์ท่านทรงเคยลอดรั้วลวดหนามแห่งนี้ เพื่อหาแหล่งน้ำให้ราษฎร

โดย เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสิม ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศลำพะยัง โดยเสด็จฯ ผ่านทางเกวียนที่ขรุขระ รถที่ประทับแกว่งไปมา จนพระองค์เรียกถนนเส้นนั้นว่า ถนนดิสโก้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงทรงพระดำเนินท่ามกลางความมืดไปในทุ่งนาตะปุ่มตะป่ำ มีไฟฉายส่องทาง ทรงมุดรั้วลวดหนาม เพื่อหาน้ำให้ราษฎร “พอมาถึงจุดบ้านคุ้มเก่า ดังกล่าว ราษฎรเขากั้นลวดหนามไว้ คณะผู้ติดตามจะตัดลวดหนาม พระองค์รับสั่งว่า ไม่ต้องตัด และทรงง้างลวดหนาม ก่อนที่พระองค์มุดเข้าไป เลยเป็นที่มาของการมุดลวดหนาม”

รั้วลวดหนามปัจจุบันเป็นของเดิม ถนนดิสโก้กลายเป็นถนนลาดยาง ปัจจุบัน อ.เขาวง เป็นพื้นที่ศึกษาเส้นทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีพื้นที่ใดในประเทศที่ทรงไปไม่ถึง

นอกจากนี้ ยังเกิดโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ จากพื้นที่แห้งแล้ง ทำนาไม่ได้ผล กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ข้าวเขาวงคุณภาพดีโด่งดังทั่วประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของปวงไทย