• อาทิตย์. เม.ย. 21st, 2024

จ.กาฬสินธุ์ จัดแสดงภาพภาพเขียนจิตรกรรมน้อมรำลึกถึง ในหลวง ร.9 ชมฟรี 13 ต.ค. – 5 ธ.ค. 65

จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงผลงานภาพเขียนจิตรกรรมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

ที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานภาพเขียนจิตรกรรม พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการดำเนินการหอศิลป์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงงานกว่าสี่พันโครงการซึ่งมีคุณูปการแก่ประชาชนคนไทยหาที่สุดมิได้

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) เป็นหนิ่งในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ซึ่งดำเนินการร่วมกับมหาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชนและศิลปิน มีพื้นที่ในการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกัน เช่น การรับชมการแสดงดนตรีทางวัฒนธรรมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ กิจกรรมวาดภาพร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียง

โดยได้มีการจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ หรือหอศิลป์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยวและเยี่ยมชมรวมถึงร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าว เป็นการแสดงถึงคุณอุปการ ของพระองค์ท่านในหลายๆด้าน รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านจิตรกรรม ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า