• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย อำเภอฆ้องชัย

สถานการณ์ระดับน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ำปริ่มพนังกั้นน้ำ เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันเสริมคันดิน ป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน สวน ไร่นา ประชาชน ขณะที่ภาคส่วนเอกชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นางวิไลลักษณ์ เวชยาพันธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฆ้องชัย ผู้บริหารท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ

โดยระดับน้ำล่าสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากมวลน้ำจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ระดับน้ำที่วัดได้จากเขื่อนวังยาง สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดปี 2564 จาก 141.16 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยสูงกว่า 0.55 เมตร โดยทางเจ้าหน้าที่ต่างเร่งเสริมแนวกั้นน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี ทั้งในอำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยในหลายจุด

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่งและร่องมรสุมพาดผ่าน แล้ว 6 อำเภอที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย อำเภอร่องคำ ฆ้องชัย กมลาไสย กุฉินารายณ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอยางตลาด รวม 14 ตำบล 178 หมู่บ้าน 6,047 ครัวเรือน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 93 หลัง วัด 2 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้สำรวจและเร่งให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้ในจุดพนังกั้นน้ำ ที่ระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่ง ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ประชาชน ได้ดำเนินการเสริมกระสอบทราย เสริมคันดินกั้นน้ำ ป้องกันน้ำท่วมวางเป็นแนวตามจุดเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดพนังลำน้ำชีจากปริมาณน้ำชีที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร และป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎร

โดยในครั้งนี้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ได้นำถุงยังชีพ จากหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านท่าเยี่ยม , บ้านหนองคล้า และบ้านหนองหวาย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะช่วยเหลือ ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ สามารถช่วยเหลือ มอบสิ่งของหรือบริจาคได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์หมายเลข 043-814843