• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-E ร่วมกับ สโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 ต.ค. 2565 ไลออน ดร.สุชานาถ สิงหาปัด นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ 2022 พร้อมด้วย ไลออนวัชรพงษ์ ชาวสามทอง ที่ปรึกษาสโมสรฯ ไลออนยุพารัตน์ วรรณอำไพ เหรัญญิกสโมสร ไลออนนันติญา ศรีสุข ไลออนกัลป์ยาณุช โสภาคะยัง ไลออนสายฝน โพธิ์ทอง ไลออนนุจรี ใจสบาย ไลออนตระกูล ภูพวงเพชร ประชาสัมพันธ์สโมสร และสมาชิกไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ นำถุงยังชีพ ที่ได้รับมอบจากมูลนิธิไลออนส์สากล LCIF จากผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-E ไลออนแสวง วรรณรัตน์ นำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอฆ้องชัยและอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนกว่า 200 ครัวเรือน

ดร.สุชานาถ สิงหาปัด นายกสโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ กล่าวว่า “วันนี้ทีมสโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่ออกบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอกมลาไสยและอำเภอฆ้องชัย โดยการมอบถุงยังชีพข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกว่า 200 ครัวเรือน และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านชัยธวัช รอดงาม มาร่วมด้วย จึงขอให้กำลังใจทุกท่านผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะ”

นายกสโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ 2022 ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสมาชิก สังกัดสโมสรไลออนส์ประเทศไทยภาค 310 E ภายใต้สโมสรไลออนส์สากล ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการสมาชิกมากกว่า 1.3 ล้านคน จำนวน 206 ประเทศ และพื้นที่ภูมิศาสตร์รอบโลก มีภารกิจตามอุดมคติคือ WE SERVE หรือ เราให้ เพื่อช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย อุทกภัย วาตภัย มุ่งมั่นให้บริการสังคม เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

#สโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์
#กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งกัน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com