• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์จับมือเครือข่าย รด.จิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 21 ต.ค. 2565 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการ จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการขอรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของที่อุปโภค บริโภค ที่จำเป็น จากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ทั้งภายใน และภาคนอกสถานศึกษา โดยมี นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ


นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ หัวหน้างานกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ และคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร่วมปล่อยขบวนรถขนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ด้วยมี คณะครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ รด.จิตอาสา พระราชทาน จำนวน 3 สถานศึกษาวิชาทหาร ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ และ รด.จิตอาสา พระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์, ว่าที่ร้อยเอกสุวิทย์ อินศร และ รด.จิตอาสา พระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, สิบเอกวิทักษ์ มูลมาตย์ และ รด.จิตอาสา พระราชทาน โรงเรียนอนุกูลนารี

ด้านนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านในเขตรอบ ๆ อำเภอฆ้องชัย และอำเภอใกล้เคียง หลายหมู่บ้าน ประสบปัญหาการเดินทางและขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการ จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และในเขตพื้นที่อำเภอใกล้เคียงที่มีผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ด้วยมอบหมายให้นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมทั้ง รด.จิตอาสา พระราชทาน ทั้ง ๓ สถานศึกษาวิชาทหาร ร่วมเดินทางไปส่งมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของในครั้งนี้

ด้านนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นำโดยนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนทุก ๆ อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ และหลังจากน้ำลงทางวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีความยินดีส่งคณะครู นักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และซ่อมแซมบ้านเรือน ตามที่ทางอำเภอ และจังหวัดร้องขอต่อไป

ด้านว่าที่ร้อยเอกสุวิทย์ อินทศร รองประธานชมรมครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความยินดีให้ความช่วยเหลือชุมชนในอำเภอต่างๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยวันนี้ได้นำ รด.จิตอาสา พระราชทาน สังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาทหารในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกช่วยเหลือชาวบ้าน และชุมชนต่างๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วม หากอำเภอใดหน่วยงานใดมีความประสงค์ต้องการให้นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นอีกกำลังเสริมหนึ่งในการช่วยเหลือสามารถติดต่อประสานงานเข้ามาได้เลย