• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ระดม จนท.นำกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำ เพื่อคืนการจราจรเส้น 214

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2565  เวลา  20.30  น. โดยนางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วม เส้นทาง สาย กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214  (ช่วงจากบ้านหัวแฮด ถึง บ้านท่ากลาง)

 • ช่วง ที่ (1.) กม.23+200 – กม.24+300  ระดับน้ำสูง 80 – 85  ซม.  *** รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ***
 • ช่วง ที่ (2.) กม.24+400 – กม.27+800  ระดับน้ำสูง 30 – 35  ซม.  *** รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ***

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  จึงได้ทำการปิดการจราจร ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อความสะดวกและปลอดภัย โดยขอให้ใช้ทางเลี่ยง ดังนี้

 1. ทางเลี่ยงจุดน้ำท่วม  จ.กาฬสินธุ์ <-> จ.มหาสารคาม <-> จ.ร้อยเอ็ด
  ทางหลวงหมายเลข 12 <-> ทางหลวงหมายเลข 213 <-> ทางหลวงหมายเลข 23   ระยะทางประมาณ  83  กิโลเมตร
 2. ทางเลี่ยงจุดน้ำท่วม   จ.กาฬสินธุ์ <-> สี่แยกบ้านบ่อ <-> อ.โพนทอง <-> จ.ร้อยเอ็ด
  ทางหลวงหมายเลข 214 <-> ทางหลวงหมายเลข 2116 <-> ทางหลวงหมายเลข 2044   ระยะทางประมาณ  105  กิโลเมตร
 3. ทางเลี่ยงจุดน้ำท่วม   จ.กาฬสินธุ์ <-> สี่แยกบ้านบ่อ <-> บ้านโคกหนองบัว <-> จ.ร้อยเอ็ด
  ทางหลวงหมายเลข 214 <-> ทางหลวงหมายเลข 2116 <-> ทางหลวงชนบท หมายเลข กส.4079  <-> ทางหลวงชนบท หมายเลข กส.4026   ระยะทางประมาณ  73  กิโลเมตร

โดยแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ได้จัดเวรยามเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชม. สอบถามข้อมูล โทร.087-3001555 , 092-4169788 , 087-6294488 , 083-3449622 , 081-3644794 , 082-3163426

#แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

 

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com