• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

คนยางตลาดไม่ทิ้งคนกาฬสินธุ์ด้วยกัน ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยอำเภอฆ้องชัย-กมลาไสย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 26 ต.ค. 2565 อำเภอยางตลาดภายใต้การอำนวยการนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ อุปโภคบริโภค ณ หอประชุมอำเภอยางตลาดขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย และ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ในการนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอยางตลาดร่วมบริจาคสิ่งของ ในเบื้องต้นศูนย์รับบริจาคอำเภอยางตลาดได้นำสิ่งของบริจาคเป็น2ชุด เพื่อมอบให้ทั้ง 2 อำเภอ อาทิ เช่น

  • น้ำดื่ม จำนวน 600 แพค
  • ข้าวสาร จำนวน 316 กระสอบ
  • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 300 กล่อง
  • และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในการดำรงชีพ

โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนกำลังพลในการเคลื่อนย้าย จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอยางตลาดในการขนย้าย ซึ่งได้รับคำขอบคุณและคำชื่นชมจากประชาชนทั้ง 2 อำเภอที่ได้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com