• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

กาฬสินธุ์เร่งสูบน้ำลงสู่ลำน้ำชี ให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งสูบน้ำลงสู่ลำน้ำชี ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด ผู้ช่วยหัวหน้า สนง.ปภ.จ.กาฬสินธุ์ นายมะณี อุทรักษ์ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำ หลังจากสภาวะอุทกภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มคลี่คลาย โดยขณะนี้ได้ทำการเร่งสูบน้ำ เพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

โดยการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย ได้เร่งสูบใน 3 จุด คือ ที่ บริเวณบ้านแจ้งจม ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ด้วยเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบ 50,000 ลิตร/นาที ขนาด 3 ท่อสูบ ท่อละ 12 นิ้ว ที่บริเวณ โรงเรียนบ้านวังยาง ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้เคลื่อนย้ายมาจากวัดศิริอัมพวันวังยาง เป็นเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบ 50,000 ลิตร/นาที ขนาด 3 ท่อสูบ ท่อละ 12 นิ้ว ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และที่บริเวณบ้านแจ้งจม ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ของ อบจ.กาฬสินธุ์ และเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ของสำนักชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ซึ่งการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบฯ ทั้ง 3 จุด จะทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังแหล่งชุมชนใน 2 พื้นที่ ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์โดยรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ประสบเหตุ 9 อำเภอ อ.เมืองกาฬสินธุ์,อ.สหัสขันธ์, อ.ท่าคันโท, อ.หนองกุงศรี, อ.ยางตลาด, อ.สามชัย, อ.ฆ้องชัย, อ.กมลาไสย และ อ.ร่องคำ จำนวน 31 ตำบล 182 หมู่บ้าน ผู้ประสบภัย จำนวน 2,714 ครัวเรือน ด้านการเกษตร โดยมีพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 84,465.50 ไร่ เกษตรกร 9,290 ครัวเรือน ด้าน รวม 259.75 ไร่ เกษตรกร 276 ราย และระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง