• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

บุญมหากฐินวัดกุดอ้อยอดทะลุล้าน! แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ศาสนาประจำชาติไทย

เสร็จไปอย่างสมบูรณ์แบบ งานช้างหรืองานมหากฐิน หรือเรียกว่างานมหากฐินงานช้างก็ว่าได้ ในระหว่างวันที่ 5 – 6 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา เจ้าภาพกองมหากฐิน ประจำปี 2565 ที่ทอดถวาย ณ วัดกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดขบวนแห่กองมหากฐินอย่างยิ่งใหญ่ นำช้างถึง 3 เชือก มาร่วมขบวนแห่ ให้คณะเจ้าภาพขึ้นนั่งบนหลังช้าง โดยมีพระครูสุตรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีขบวนนางรำจากบ้านกุดอ้อ บ้านสุขสวัสดิ์ และหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมขบวนแห่อย่างสวยงาม งานนี้ประทับใจเจ้าภาพ และแขกผู้ร่วมงานได้อย่างดี และถือเป็นการสืบสานประเพณีไทย ที่นำช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย

พระครูสุตรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอวยพรแด่เจ้าภาพกองกฐิน เจ้าภาพโรงทาน ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า “ขออนุโมทนาขอบคุณ” งานกฐินสามัคคี วัดกุดอ้อ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพกฐินอุปถัมภ์ เจ้าภาพกองกฐิน เจ้าภาพเครื่องบริวารกฐิน และเจ้าภาพโรงทาน ตลอดทั้งคณะกรรมการจัดงาน คณะสงฆ์ และลูกศิษย์วัด (จอมยุทธ) ขออนุโมทนาความดีนี้ จงเป็นปัจจัยให้ทุกท่าน มีชีวิตที่ดีงามตามรอยบาทพระศาสดา สุขสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจทุกประการ

สำหรับสรุปยอดมหากฐินวัดกุดอ้อ ประจำปี 2565 ได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,220,168 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

ตระกูล ภูพวงเพชร/รายงาน
www.kalasinnews.com