• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าหารือโครงการภูเขาเปลี่ยนสีภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565 ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผศ.ภัควรินทร์ มานะสิริสิทธิ์ ปฏิคมสมาคมฯ, นายเชิดชัย เฉิดจินดา วิเทศสัมพันธ์สมาคมฯ และนายตระกูล ภูพวงเพชร ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ได้เข้าหารือกับ นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี เพื่อระดมความคิดและความร่วมมือ ในการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้บนภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ และจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ภูสิงห์มีเอกลักษณ์ใหม่ๆ ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและชุมชนควบคู่ไปด้วย

นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการภูเขาเปลี่ยนสีที่ภูสิงห์ เป็นโครงการระยะยาว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง โดยปีแรกที่เริ่มโครงการตั้งปฏิทินไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2566 และจะกำหนดเป็นกิจกรรมหลักไปทุกๆ ปี ต่อเนื่องไป 5 – 8 ปี เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่บนภูสิงห์ให้มากที่สุด โดยในกิจกรรมวันงานจะมีกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรอบด้าน ทั้ง กิจกรรมแข่งขันแรลลี่, เทศกาลดนตรีกินกุ้งโลก เป็นต้น ซึ่งตนเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี เพื่อทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีแลนด์มาร์คที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีต้นไม้ที่เปลี่ยนสีสลับสับเปลี่ยนกันดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย

สำหรับพันธุ์ไม้ที่จะนำมาปลูก เบื้องต้นประกอบด้วย ลีลาวดี, ปีป, นนทรี, ขี้เหล็กฝรั่ง, ทองอุไร, ราชพฤกษ์ (คูน), ทองกวาว (จาน), หางนกยูงฝรั่ง, ตะแบก, เสลา, กัลปพฤกษ์, แคฝรั่ง, เหลืองปรีดียาธร, พะยอม และมะหาด ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com