• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

วก.กาฬสินธุ์ MOU รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมบริการซ่อมจักรยานฟรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยจักรยาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเครือข่ายที่ร่วมลงนาม MOU ประกอบด้วย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์, ชุมชนสุขสบายใจ, ชุมชนเกษตรสมบูรณ์, ชุมชนหนองไชยวาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

โดยในวันดังกล่าว คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำโดยนายพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีบดี ไชยเสนา ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จุดซ่อมจักรยานบริการฟรี เพื่อบริการซ่อมจักรยานให้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com