• ศุกร์. มี.ค. 24th, 2023

ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ แด่คณะสงฆ์ผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบ ชั้น ป.ธ.8 ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และรองแม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ โดยพระครูสิริพัฒนนิเทศ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ จัดโครงการอบรมบาลีสนามหลวง ชั้น ป.ธ.8 ระยะเวลา 80 วัน ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ โดยมีนักเรียนพระภิกษุ จำนวน 17 รูป สามเณร 10 รูป เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 2565 – 6 มกราคม 2566 โดยได้รับอุปถัมภ์ภัตตาหาร น้ำปานะ อุปกรณ์ด้านการศึกษา จากพุทธศาสนิกชน

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ อุปกรณ์ด้านการศึกษา สามารถร่วมทำบุญได้ทางเพจ “วัดพุทธาวาสภูสิงห์” หรือ โทร. 082 858 7333

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566 กรณีผู้สมัครร้องเรียนกัน ที่อำเภอกุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์รายงานผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้าร่วม 1 ราย พบเรื่องร้องเรียน 1 อำเภอ
เกษตรกรกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ จับมือหมอยาพาสวย ผลิตเครื่องสำอาง-อาหารเสริมนำร่องตามยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green City)

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!