• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

สาธุชนชาว อ.นามน ร่วมกันตั้งจิตน้อมส่งบุญกุศดวงวิญญาณอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสะอาดนามน อดีตรองเจ้าคณะอำเภอนามน

(18 ธ.ค. 2565) ที่เมรุพิเศษชั่วคราว วัดศรีสะอาดนามน (นกหัสดีลิง) อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พระเทพปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม รองเจ้าคณะภาค8 (ประธานฝ่ายสงฆ์ ) พร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และคณะสงฆ์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุดเขต ธรรมาภิรม อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด อดีตรองเจ้าคณะอำเภอนามน ที่ได้มรณะภาพ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมอายุ 56 ปี 30 พรรษา

โดยมี นางสาวอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอนามน ประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ และญาติโยมสาธุชนชาวอำเภอนานมเข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความเมตตา เป็นทักษิณานปทาน อุทิศถวายแด่ พระครูธรรมาภิรม เป็นวาระสุดท้ายอย่างพร้อมเพียงกัน

สำหรับประวัติโดยย่อ พระครูสุดเขตธรรมาภิรม (ประสพ เตชธมฺโมกุมลาไชย) อดืตเจ้าอาวาสวัดศรีสะอาดนามน อดีตรองเต้าคณะอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ เกิดที่บ้านนามน หมู่ 3 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2509 มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 8 คน เป็นคนที่ 5 ของ นายเคน-นางคำ กุมลาไชย

สำเร็จการศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะส์ บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 ณ พัทธสีมาวัดนามน โดยมีพระครูโสภณธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสะอาดนามน อดีตเจ้าคณะอำเภอนามน เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูสุดเขตธรรมาภิรม ได้ดำเนินงานด้านสาธารณูปการ โดยก่อสร้างถาวรวัตถุ ภายในวัดศรีสะอาด นามน ปี พ.ศ.2541 ต่อมา ได้รับการการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนปริยัติธรรมจากกรมการศาสนา และได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมฑูต ประจำอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ เมื่อปี 2550 งานด้านศึกษาสงเคราะห์ ได้สนับสนุนในการศึกษาในเขตอำเภอนามน สนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม สนับสนุนศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และสนับสนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ส่วนงานด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์จนถึงปัจจุบัน อาทิ ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ได้สนับสนุนในการอบรมพระคิลานปัฎฐาก กระทั่งได้รับพรัราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโทรช (จต.ชท.) ในราทินนามที่ พระครูเขตธรรมภิรม และในปี พ.ศ. 2551 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท (รจอ.ชท.) ในราทินนามเดิม

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!